20 propozycji poprawy komfortu życia mieszkańców Konina:

1. Uzbroimy teren w pobliżu „Jeziorka Zatorze” przy ul. Paderewskiego w wodociąg, kanalizację i prąd. Stworzymy warunki do prowadzenia gastronomii i małego biznesu. Będzie to bardzo dobre miejsce do spędzania wolnego czasu.

2. Zmienimy oblicze Amfiteatru przy bloku „Aluminium”

Nie wyburzymy amfiteatru! Zachowując architekturę, tego ważnego dla Koninian obiektu, stworzymy przyjemne miejsce do spotkań przy kawie i herbacie. Istniejące obiekty mogą stać się np. letnimi kawiarenkami, a otaczająca amfiteatr zieleń nastroi do aktywnego odpoczynku. Funkcję amfiteatru przejmie Amfistadion na Wyspie Pociejewo, łączący sport i kulturę.

3. Zainicjujemy powstawanie nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Tereny pomiędzy jeziorem Czarna Woda a ul. Brunatną są trudne do lokalizowania tam budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Można przeznaczyć ten obszar w planie miejscowym pod lekką zabudowę rekreacyjną z pełnym uzbrojeniem. ROD mogą być wybudowane systemowo przez inwestora prywatnego.

4. Wybudujemy parking przy ul. Przemysłowej na wysokości Komendy Policji oraz przystanek autobusowy z zatoczką. Nie tymczasowy punkt wsiadania i wysiadania. Zapewnimy bezkolizyjny wjazd i wyjazd z parkingu.

Zlecimy analizę przestrzeni miejskiej pod kątem zwiększenia liczby miejsc parkingowych i wyremontujemy parking przy ul. Sosnowej.

5. Wyrównamy pokrywy kanalizacyjne, które znajdują się w jezdniach. Często są one położone poniżej lub powyżej poziomu.

6. Zwiększymy bezpieczeństwo pieszych. Szczególnie dzieci i młodzieży. Wszystkie przejścia dla pieszych w pobliżu szkół będą doświetlone! Przeanalizujemy położenie przejść dla pieszych.

7. Udostępnimy Hałdy pokopalniane rowerzystom

Zwałowisko kopalniana na Zatorzu zwane Hałdami może stać się ulubionym miejscem do uprawiania kolarstwa górskiego. Usuniemy zarośla na szerokość ok.3 metrów i skonsultujemy przebieg trasy z miłośnikami rowerów i specjalistami w dziedzinie kolarstwa przełajowego.

8. Uczynimy Konin miastem przyjaznym turystyce wodnej

Warta jest rzeką spławną dla jednostek turystycznych. Wodniacy przepływający przez Konin pytają gdzie się znajdują. Brak jest podstawowej informacji – napisu na mostach „Konin wita”. Zawiesimy na zewnętrznej stronie mostów napis powitalny, a na Bulwarze tablicę informacyjną o najbliższej stacji paliw, aptece, sklepie, restauracji itp. Zainstalujemy ładowarkę do akumulatorów rozruchowych motorówek. Przywrócimy przystań kajakową z profesjonalną obsługą.

9. Zaproponujemy utworzenie punktu przesiadkowego dla autobusów MZK na Starówce. Będzie to miejsce gdzie autobusy wszystkich linii obsługujących Stary Konin będą się zatrzymywały w celu ewentualnej przesiadki. Ułatwi to komunikację. Rozkłady jazdy będą drukowane jednolitą i większą czcionką.

10. Rozwiniemy budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne w północnych dzielnicach Konina. Są to miejsca niedoceniane i często pomijane. Wybudujemy trzy bloki mieszkalne przy ul. Zacisze. Uzbroimy w media działki w rejonie ulic Krańcowa, Warmińska, Wojciechowo. Teren blisko jezior i drogi krajowej nr 25 to atrakcyjne miejsce do życia, które musimy wykorzystać!

11. Będziemy regularnie czyścić ulice w mieście. Zalegający na jezdniach piasek i inne zanieczyszczenia negatywnie wpływają na jakość powietrza i utrudniają utrzymanie w czystości w pobliskich mieszkaniach.

12. Zadbamy o istniejące parki i skwery. Zapewnimy opiekę nad roślinami i trawnikami w parkach. Zainstalujemy kosze z workami do sprzątania po zwierzętach domowych.

13. Zaproponujemy modernizację schroniska dla zwierząt przy udziale sąsiednich gmin. Zwierzęta w konińskich schronisku są z całego regionu. Nie tylko z miasta Konina. Utrzymanie schroniska może odbywać się przy udziale samorządów gmin ościennych.

14. Pozyskamy 160 h terenów w Malińcu pod inwestycje. Teren bezpośrednio przy drodze krajowej nr 25 zachęci inwestorów do tworzenia w Koninie nowych miejsc pracy.

15. Zapewnimy bezpieczne przejście nad torami przy ulicy Okólnej. To miejsce, które jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców tej części V osiedla i Niesłusza. Nie ma naszej zgody na brak bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe w tym miejscu!

16. Zainwestujemy w Odnawialne Źródła Energii. Obniżymy koszty funkcjonowania jednostek podległych miastu poprzez sukcesywną instalację fotowoltaiki. Zaczniemy od budynków w zasobach Urzędu Miejskiego.

17. Stworzymy warunki do instalacji ładowarek do aut elektrycznych na każdym osiedlu.

18. Wybudujemy sieć dróg pieszo-rowerowych w Koninie skomunikowaną z sąsiednimi gminami. Droga rowerowa wzdłuż ulic Przemysłowej i Ślesińskiej połączy nasze miasto z ośrodkami wypoczynkowymi nad jeziorami Mikorzyńskim i Ślesińskim a dalej z Licheniem. Niezwykle ważne będzie też doprowadzenie bezpiecznego dojazdu rowerzystów do Puszczy Bieniszewskiej.

19. Przebudujemy magazyn cukru w Cukrowni Gosławice na całoroczne, pełnowymiarowe lodowisko.

20. Ośrodek Wypoczynkowy w Gosławicach przekształcimy w Centrum Sportów Wodnych. Powstanie marina dla żeglarzy i motorowodniaków, wypożyczalnia i magazyny sprzętu wodnego, hotel.